Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

96/2016 Nový film, s.r.o., Škultétyho 3717/28, 080 01 Prešov

Faktúra za spracovanie videozáznamu z konferencie Postmarxovskié reflexie na pokračovanie

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_96_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava