Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

71/2016 EXE, s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava

Software (SELECT)
OfficeProPlus 2016 SNGL MVL Office Professional Plus,
OfficeMacStd 2016 SNGL MVL lx
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL lx

Zoznam priložených súborov:
[ obj_71-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava