Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

57/2016 Prajko s.r.o., Paprad 1716, Stará Turá 916 01

Preklad recenzie (Marcela Gbúrová - Daniel Dobiaš: Idea liberalizmu v európskom
a slovenskom politickom myslení) v rozsahu 7,3 normostrán pre časopis Sociológia 6-2016

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_57-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava