Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

80/2016 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Objednávka na 26 ks publikácií (príloha)

Zoznam priložených súborov:
[ obj_80-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava