Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

121/2016 TNS Slovakia, s.r.o, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Prieskum na vzorke N = 1150 k projektu CSES 2016 (povolebný prieskum)

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_121_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava