Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

117/2016 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 BRATISLVA

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 6/2016

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_117_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava