Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

108/2016 Prajko s.r.o., Paprad 1716, 916 01 Stará Turá

Za preklad recenzie K. Strapcovej na publikáciu „Daniel Gerbery - Roman Hofreiter: Spoločnosť
a ekonomika: sociologické perspektívy" zo slovenského do anglického jazyka

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_108_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava