Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

122-123/2016 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Hlasové služby - poplatky za obdobie 01.11.2016-30.11.2016

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_122-123_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava