Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

133-134/2016 SAP - Slovak Academic Press s.r.o, Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava

Predmetom sú náklady spojené s výrobou časopisu Sociológia 2016

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_133-134_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava