Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

5/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 1, 813 64 Bratislava

refundáciu nákladov na prevádzku (mesiace 11-12/2016)

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_5-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava