Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

120/2016 TNS, Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09, Bratislava

Predmet faktúry: Prieskum na vzorke N =1150 k projektu ISSP 2016 (pracovné orientácie)

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_120_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava