Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2017

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2017 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SU_SAV_Annual_Report_2017.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava