Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

9/20107 SLOVART-G.T.G.,s.r.o., Krupinská 4, Bratislava

Kniha - Schiller: European Cities, Municipal Organizations
and Diversity

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_9_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava