Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

17/2017 František Kubač, Javorská 21, Bratislava

Objednávka odvozu neupotrebiteľného odpadu
Trasa: Klemensova - Zberný Dvor Galvaniho

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_17-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava