Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

13/2017 VEDA Vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 02

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 2/2017, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_13-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava