Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

25/2017 Ing. Lelkes, Slatinská 34, Bratislava

Objednávka na práce súvisiace s údržbou a opravami interiéru SÚ SAV

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_25-b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava