Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

18/2017 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin

Objednávka publikácie: ISBN 978-80-2461-865-4 Nekola Současné metodologické otázky verejné politiky

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_18_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava