Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

28/2017 Agentúra Manna, s.r.o., Pšeničná 6997/4, Bratislava

Objednávka na catering - občerstvenie na 22.5. k prezentácii kníh

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_28_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava