Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

34/2017 Časopis Biograf, z.s. Krompách 26 , 47157

Faktúra za predplatné časopisu Biograf na r. 2017 - po 1 výtisk

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_34-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava