Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

26/2017 VEDA, vydavateľstvo SAV, JUDr. Brňák, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Objednávka na prenájom MKC na deň 16.5. 2017 od 16-19.00 hod. vrátane dataprojektoru a kávy

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_26_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava