Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

29/2017 MALE CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9 812 37 Bratislava

Faktúra za knihu The Death o f Expertise

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_29-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava