Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

27/2017 Ahentúra Manna, s.r.o., Pšeničná 9667/4, Bratislava

Objednávka na catering - občetrsvenie na 16.5. o17 hod k prezentácii publikácii

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_27_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava