Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

40/2017 Ing. Marek Lelkes, Slatinská 34, 821 07 Bratislava

Faktúra za montáž knižnice, vyspravenie stien, stropu a rohu steny na 4p,

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_40-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava