Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

60-61/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 ,8 1 7 62 Bratislava

Hlasové služby - Spotreba 01.06.2017 - 30.06.2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_60-61-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava