Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

48/2017 MALÉ CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9 812 37 Bratislava

Faktúra za knihy:
9781509518135 1 The Drama o f Social Life 22,76
9781509507-198 I Beyond Bourdieu 21,34
9780745689012 I Human Living: A Way o f Dignity 35,59
9780745680637 1 Method o f Equality: Interviews with Laurent Jeanpierre and 25,61
9780-45665429 1 The Secular State Under Siege: Religion and Politics in Eurt 25,61

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_48-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava