Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

66/2017 Centralis SK, s.r.o., Galvániho 12/B, 821 04 Bratislava

faktúra za práce súvisiace s odstránením poruchy na pobočkovej ústredni zo dňa 18.07.2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_66-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava