Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

56/2017 Martin Clifford Styan, Heyrovského 10, 841 03 Bratislava

Preklad slovensky - anglicky: Preklad sociologického textu o vzťahoch štátu a cirkvi

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_56-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava