Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum European Values Study 2017

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky: Prieskum European Values Study 2017

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na predkladanie-ponuk_2017.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava