Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

54/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o. Pšeničná 9667/4 821 06 Bratislava 214

Faktúra za tovar podľa Vašej objednávky na občerstvenie k semináru zo dňa 13.6.2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_54-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava