Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

71/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, 813 64 Bratislava, Klemensova 19

Faktúra za refundáciu nákladov za obdobie 7/2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_71-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava