Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

39/2017 Martin Clifford Styan Heyrovského 10 841 03 Bratislava

preklad sociologického textu o vzťahoch štátu a cirkvi zo slovenského do anglického jazyka.
Cena 15 eur za normostranu, rozsah prekladu 15 normostrán.
Termín realizácie prekladu: najneskôr do 10. 6. 2017

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_39_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava