Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

73-74/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava

Faktúra za hlasové služby PEVNEJ SIETE

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_73-74-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava