Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

52/2017 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Objednávka na publikáciu:
ISBN 9781138232020 Gerhards Social Class and Transnational Human Capital

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_52_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava