Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

57/2017 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava

Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 5/2017, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_57_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava