Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

57/2017 Edenred Slovakia s. r. o. Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava

faktúry za stravné lístky júl-august

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_57-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava