Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

59/2017 Mgr. Gabriela Hložová , Slatinka nad Bebravou 116, 956 53 Slatina nad Bebravou

Objednávka : Preklad textu o sociológii každodennosti zo slovenského do anglického jazyka

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_59_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava