Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

68/2017 Agentúra Manna - catering, Latorická 4, 821 04 Bratislava

Objednávka na občerstvenie na seminár na utorok 14.11.2017

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_68_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava