Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgK aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Sociologický ústav SAV pozýva v utorok 14.11.2017 o 13:30 na workshop projektu APVV-14-0527 „Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch“

Program workshopu

Iné škály, iné výsledky? Aké spoľahlivé sú naše zistenia z medzinárodných komparatívnych výskumov
Miloslav Bahna, Sociologický ústav SAV

Spokojenost s prací v mezinárodním srovnání
Dana Hamplová, Sociologický ústav AV ČR

Práca a zamestnanie v medzinárodnom porovnaní
Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV

Čo podmieňuje ľavo-pravé sebazaradenia? Slovensko-české porovnanie
Oľga Gyárfášová a Matej Hruška, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Príčiny akceptácie prejavov radikalizmu na verejnosti: Komparatívna analýza
Jozef Zagrapan, Sociologický ústav SAV

Workshop sa uskutočni v zasadačke č. 94 (4. poschodie) na Klemensovej 19 v Bratislave.
foto0 foto1
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava