Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

60/2017 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Objednávka publikácie: ISBN 978-0415896078 Dolby Rethinking Multicultural Education
for the Next Generation

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_60_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava