Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

65/2017 Baroma spol. s r.o. Humenské nám. 8 851 07 Bratislava

Objednávka na
"Kvalitatívny výskum opatrovateliek seniorov v Rakúsku, terénny zber dát a analýza

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_65_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava