Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

90/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Faktúra za polygrafické práce - Sociológia č.5/2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_90-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava