Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

72/2017 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská 9, 845 02 Bratislava

Predmet objednávky:
A. Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 6/2017,250 kusov 660,- €
B. Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 1/2018,250 kusov 500,- €

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_72_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava