Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

96/2017 Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Faktúra za vydanie monografie: Jana Lindbloom
O postsocialistickej transformácii poľnohospodárskych družstiev

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_96-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava