Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

93-94/2017 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Faktúra za hlasové služby za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_93-34-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava