Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

91/2017 Baroma spol. s r.o. Humenské nám. 8, Bratislava V.

Faktúra za "Kvalitatívny výskum opatrovateliek seniorov v Rakúsku, terénny zber dát a analýza"

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_91-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava