Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

66/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Objednávka na publikácie:
ISBN 978-1-4724-7333 Avramidis, K. Graffiti and Street Art 1
ISBN 987-1-138-83991-5 Tsilimpounidi, Sociology of Crisis : Visualising urban austerity 1

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_66_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava