Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

70/2017 VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava

Objednávka na: Vydanie monografie o postsocialistickej transformácii poľnohospodárskych družstiev
autorka Jana Lindbloom [Sociologický ústav SAV) z rukopisu

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_70_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava