Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

99/2017 GESIS e.V. I Unter Sachsenhausen 6-8 | 50667 Kôln

faktúra za: Spring Seminar: 47th GESIS Spring Seminar 19.02.2018-09.03.2018

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_99-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava