Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

89/2017 Mgr. Gabriela Hložová, Slatinka nad Bebravou 116, 956 53 Slatina nad Bebravou

Faktúra za:
Preklad textu o sociológii každodennosti zo slovenského do anglického jazyka

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_87-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava