Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

84/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Objednávka na
Sociologický časopis a Pravda FP
predplatné na rok 2018

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_84_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava