Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

82/2017 Malé centrum s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava

Objednávka 12 publikácií

Zoznam priložených súborov:
[ Obj-2017_82_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava