Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

97/2017 AGENTÚRA MANNA s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 214

Faktúra za občerstvenie na seminár

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_97-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava