Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

110/2017 MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Faktúra za dve publikácie

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_110-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava